प्रमाणन

कोटिंग मशीन

कोटिंग मशीन

ड्रन फ्लोअरिंग मशीन

पिठाचे यंत्र

मिक्सर

मिक्सर

निव्वळ पट्टा

निव्वळ पट्टा

स्लायसर

स्लायसर

पट्टे कटर

पट्टे कापणारा

टर्निंग मशीन

टर्निंग मशीन

कंपित स्क्रीन

व्हायब्रेटिंग स्क्रीन